Finans- og næringskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 11.08.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Finans- og næringskomiteen den 11.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Finans- og næringskomiteen den 11.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0020/11 MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0021/11 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0022/11 SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0023/11 KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN - ANLEGGSNR 1601010505 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0024/11 OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)