Oppvekstkomite

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Tidspunkt: 06.04.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 06.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 06.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0014/11 ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0015/11 VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0016/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0017/11 SKJENKETID- PRIVAT FORSLAG FRA KRISTIAN DAHLBERG HAUGE (FrP) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart