Ungdommens bystyre

Møtested: Bystyresalen, Rådhuset
Tidspunkt: 24.01.2011 14:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Ungdommens bystyre den 24.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre den 24.01.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre den 24.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 VALG AV MEDIEKONSULENT, LEDERE OG NESTELEDERE I KOMITEENE 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0002/11 TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0003/11 Granåsen skisenter, oppstart regulering barnehage Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0004/11 OMRÅDEREGULERING AV LITLGRÅKALLEN-KOBBERDAMMEN-FJELLSETER FORSLAG TIL PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0005/11 LOKALISERING OG GJENOPPBYGGING AV UNGDOMSHUSET UFFA, UTTALELSE FRA UNGDOMMENS BYSTYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart