Administrasjonsutvalget

Møtested: møterom A i Rådhuset
Tidspunkt: 24.08.2011 12:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Administrasjonsutvalget den 24.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0005/11 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0007/11 Slutt rapport Kvalitetskommuneprosjektet i Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart
0008/11 Fraværsrapport 2. kvartal for Trondheim kommune Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0009/11 Nordsjøturnus i helse - og omsorgssektoren Pdf Framlegg Satt på sakskart