Finans- og næringskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 13.01.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Finans- og næringskomiteen den 13.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Finans- og næringskomiteen den 13.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0002/11 MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0003/11 NY SELSKAPSAVTALE FOR UTVIDELSE AV TRØNDELAG BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0004/11 VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)