Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 25.08.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 25.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 25.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0092/11 FORVALTNINGSREVISJON: HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I MIDTBYEN BYDEL Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0093/11 SELSKAPSKONTROLL AV TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0094/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT- MILJØLEDELSE I TRONDHEIM KOMMUNE. KONTROLL AV KOMMUNENS MILJØSTYRING FOR 2010. Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0095/11 KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I PERIODEN 2011-2020 Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0096/11 KONSEPTVALGUTREDNING FOR NYTT LOGISTIKKNUTEPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN UTTALELSE FRA TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0097/11 BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (12)
0098/11 OPPLÆRINGSTILBUDET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0099/11 ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0100/11 LÆRERES TIDSBRUK Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0101/11 HJORTEN OMSORGSSENTER - UTVIDELSE AV KOMMUNAL LÅNEGARANTI Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0102/11 BYGGING AV MIDLERTIDIGE SYKEHJEM/OMSORGSBOLIGPLASSER - CHARLOTTENLUND HELSE OG VELFERDSSENTER Pdf Framlegg Vedlegg (5) Satt på sakskart Beh (2)
0103/11 VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (2)
0104/11 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0105/11 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL SKOTTHYLLHALL PÅ TILLER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0106/11 SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI - UTLEIRA IL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0107/11 KOMMUNAL GARANTI FOR ISHALL PÅ LEANGEN - ANLEGGSNR 1601010505 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0108/11 MELDING TIL BYSTYRET - IVERKSETTING AV VEDTAKSPROTOKOLL Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0109/11 DETALJREGULERING AV ØSTMARKVEIEN 2 OG 4 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0110/11 DETALJREGULERING AV ELGESETER GATE 55 OG 57, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0111/11 DETALJREGULERING AV ØYSTEIN MØYLAS VEG 25 OG 27, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0112/11 DETALJREGULERING AV SKYÅSVEGEN 32 C, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0113/11 DETALJREGULERING AV MYRSTADVEGEN 1 OG 3, ÅSHEIM SKOLE OG IDRETTSANLEGG SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0114/11 DETALJREGULERING AV LADE ALLÉ 80, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (12) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0115/11 ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)