Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 28.06.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 28.06.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Formannskapet den 28.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 28.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0194/11 KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I PERIODEN 2011-2020 Pdf Framlegg Vedlegg (8) Satt på sakskart
0195/11 HOPPBAKKENE I GRANÅSEN - KLARGJØRING FOR STØRRE ARRANGEMENT Pdf Framlegg Satt på sakskart
0196/11 VURDERING AV TERAPIBASSENGET PÅ HAVSTEIN MED SIKTE PÅ MULIG UTLEIE/HØYERE UTNYTTELSE Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart
0197/11 HØRINGSUTTALELSE: NOU 2011:13 - KOMPETANSEARBEIDSPLASSER - DRIVKRAFT FOR VEKST I HELE LANDET Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart
0198/11 OPPLÆRINGSTILBUDET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart
0199/11 FRIVILLIGHETSÅRET 2011 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0200/11 MIDTNORSK FILMFOND - RETNINGSLINJER FOR UTBETALING AV TILSKUDD TIL INVESTERINGER I AUDIOVISUELLE PRODUKSJONER Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart Beh (4)
0201/11 Orientering om status og framdrift i arbeidet med å utrede muligheten for utbygging av Leüthenhaven Pdf Framlegg Satt på sakskart
0202/11 KREMASJONSAVGIFTER I TRONDHEIM Pdf Framlegg Satt på sakskart
0203/11 KONSORTIEAVTALE MELLOM DELTAKERNE I VRI TRØNDELAG 2011-2013 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0204/11 Inndragning av skjenkebevilling News AS - Rick's Cafe Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0205/11 Inndragning av skjenkebevilling Cafe Vivaldi AS - Cafe Vivaldi Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (2)
0206/11 Inndragning av skjenkebevilling Store Høvding AS - Club Gossip Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (3)
0207/11 Inndragning av skjenkebevilling Halvlitern AS - Holdeplassen Pdf Framlegg Vedlegg (4) Satt på sakskart Beh (1)
0208/11 Inndragning av skjenkebevilling Pdf Framlegg Vedlegg (4) Satt på sakskart Beh (1)
0210/11 LEKSER OG LEKSEHJELP I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (3)
0211/11 FLERBRUKSHALLENE VED BREIDABLIKK OG UTLEIRA: KOMMUNAL MEDVIRKNING OG ØKONOMI Pdf Framlegg Satt på sakskart
0212/11 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB) Pdf Framlegg Satt på sakskart