Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 05.04.2011

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 05.04.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 05.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0023/11 PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM, FORSLAG TIL OFFENTLIG REGULERING FOR TO ALTERNATIVER, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (18) Pdf Protokoll Behandlet Beh (2)
0030/11 DETALJREGULERING AV RANHEIMSVEGEN, INDUSTRIOMRÅDE (KRAFTVERK M.M.) OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0031/11 DETALJREGULERING AV KLÆBUVEIEN 175 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0032/11 DETALJREGULERING AV HOLTERMANNS VEG 70 OG SORGENFRIVEGEN 11 OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0033/11 DETALJREGULERING AV OLAV TRYGGVASONS GATE 15-27, NORDRE GATE 13-15, THOMAS ANGELLS GATE 10-18 OG SØNDRE GATE 16-18, FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0034/11 Kommuneplanens arealdel 2012-2024 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0035/11 GRÅKALLBANEN PARSELL FERSTAD, GNR 103 BNR 206, SØKNAD OM TILTAK FOR RIVING AV TELEMAST OG NYBYGG BASESTASJON MED TELEMAST Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0036/11 ST. OLAVS GATE 4, SØKNAD OM ENDRING AV BOLIG I BEVARINGSREGULERT OMRÅDE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0037/11 DETALJREGULERING AV FJORDGATA 74/76, 78 OG 80 OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)