Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 18.01.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 18.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 18.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0003/11 VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER SL. OPPNEVNING AV STYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0009/11 HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0011/11 Søknad om nye stillinger til barneverntjenesten i 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0012/11 TILBUD OM KJØP AV A-AKSJER I TRØNDER ENERGI AS, FINANSREGLEMENTET OG KAPITALBINDING Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0013/11 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011 - TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0014/11 VALG AV REPRESENTANT TIL SKOLEUTVALG VED TRONDHEIM KATEDRALSKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart