Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 04.10.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 04.10.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 04.10.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0087/11 DETALJREGULERING AV HARALD HÅRFAGRES GATE 1-11B og HÅKON VII`S GATE 9 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (14) Satt på sakskart Beh (4)
0093/11 DETALJREGULERING AV LADE ALLE 59 - 73, OMRÅDEPLAN, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0095/11 ENGELSAAS, GNR 134, BNR 1 LITLVATNET, SØKNAD OM OMDISPONERING AV DELER AV EN DRIFTSBYGNING FOR ETABLERING AV KJØKKEN, SPISEROM OG ROM FOR UNDERVISNING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0096/11 KROPPANVEGEN 53, 55, 57 OG 59, SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK FOR BOLIGER I REKKE Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0097/11 KROPPANVEGEN 61, 63, 65 OG 67, SØKNAD OM RAMMETILLATELSE TIL TILTAK FOR BOLIGER I REKKE Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0098/11 DETALJREGULERING AV BYNESVEIEN 90, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0099/11 DETALJREGULERING AV NORDLI GNR 260 BNR 3 BOSBERG SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0100/11 DETALJREGULERING AV TESLIÅSEN, 1. GANGS BEHANDLING, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart