Helse- og velferdskomiteen

Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 16.03.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 16.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Helse- og velferdskomiteen den 16.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0005/11 HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)