Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 12.04.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 12.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 12.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0112/11 OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMMUNALE VEGENE I TRONDHEIM. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0116/11 KRISESENTERETS ARBEID MED UTFLYTTING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0117/11 BOTILBUD FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Pdf Framlegg Satt på sakskart
0118/11 ETABLERING AV FLERE SMÅHUS FOR PERSONER MED RUSPROBLEM Pdf Framlegg Vedlegg (3) Satt på sakskart
0119/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0120/11 HØRING - LETT Å KOMME TIL ORDE, VANSKELIG Å BLI HØRT - EN MODERNE MEDIESTØTTE NOU2010:14 HØRING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0121/11 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0122/11 TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0123/11 Bygging av flerbruksanlegg på Utleir - begjæring av skjønn etter ekspropriasjon Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0124/11 INFORMASJON OM MODELLKOMMUNEFORSØKET - OPPFØLGING AV BARN AV PSYKISK SYKE OG/ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0079/11 ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget Beh (2)