Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 08.03.2011

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 08.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 08.03.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 08.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0010/11 SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV PEDER MYHRES VEG 2, RANHEIM SENTEROMRÅDE, PRINSIPPSAK OM HANDELSOMFANG Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0011/11 SPØRSMÅL OM IGANGSETTING AV DETALJREGULERING AV BRUKSEIER OLSENS VEI 58B M.FL. REGULERINGSENDRING Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0014/11 SANDMOEN CAMPING, GNR 313 BNR 349 M.FL. FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0015/11 DETALJREGULERING AV DEL AV TORGÅRD VESTRE FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0016/11 DETALJREGULERING AV LUNDÅSEN 61 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0017/11 KALVSKINNET, ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap ÅPNING AV TO ALMENNINGER VED NIDELVA, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0018/11 DETALJREGULERING AV PER HALVORSENS VEI, GNR 306, BNR 80 M.FL. SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0019/11 DETALJREGULERING AV DYBDALS VEG, ØVRE DEL, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0020/11 DETALJREGULERING AV VEGMESTERSTIEN 27, GNR 103 BNR 35 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0021/11 DETALJREGULERING AV VIKTOR BAUMANNS VEI 2, 4, 6 OG 6 B OG DEL AV BYÅSVEIEN 126 A SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (13) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0022/11 DETALJREGULERING AV VÅR FRUE GATE 1 OG 3, THORA STORM VGS SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)