Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 05.04.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 05.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 05.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0106/11 Kommunal garanti for lån til kunstgressbane på Tiller Pdf Framlegg Satt på sakskart
0107/11 Saksbehandlingsgebyr for tilsyn med feiing og service av varmeanlegg Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0108/11 VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0109/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0110/11 TREbyenTrondheim treprosjektet med målsetting om klimaeffektiv arkitektur og byutvikling og økt kvalitet av trebruk i Trondheim og omeng Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0111/11 FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011-2015 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0112/11 OM VINTERDRIFT (BRØYTING OG STRØING) AV DE KOMMUNALE VEGENE I TRONDHEIM. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0113/11 HALVOR JENSSENS OG HUSTRUS LEGAT. FRITAK/SUPPLERINGSVALG Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0114/11 Gnr 166/1 Klage på vedtak - deling etter jordloven Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0115/11 NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget Beh (1)