Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 29.03.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 29.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 29.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0095/11 ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0096/11 ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0097/11 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0098/11 ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0099/11 Bybaneutredning og valg av langsiktige kollektivløsninger Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (4)
0100/11 OPPRETTELSE AV FRIVILLIGSENTRALER I ILA OG PÅ RANHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0101/11 UTLÅN AV MALERI AV LARS TILLER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0102/11 ELDREPLANEN - PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR TJENESTER TIL ELDRE I PERIODEN 2011-2020 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart
0103/11 REGIONALE FILMSENTRE - HØRING VEDRØRENDE KRITERIER FOR FORDELING AV STATLIGE TILSKUDD Pdf Framlegg Vedlegg (3) Satt på sakskart
0104/11 INNFØRING AV KONTROLLGEBYR FOR GRAVEARBEIDER I GATEGRUNN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart