Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 20.09.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 14.09.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 20.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0243/11 KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING AUGUST/SEPTEMBER 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0249/11 ØKT BEVILGNINGSRAMME STARTLÅN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0250/11 HØRINGSUTTALELSE TIL BYGGESAKSFORSKRIFTEN, SAK10 OG BYGGETEKNISK FORSKRIFT, TEK10 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0251/11 BERGHEIMSVEGEN 9, AVSKRIVNING AV BYGGESAKSGEBYR Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0252/11 Svar høring - Ny nasjonal plan for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0253/11 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I REGNSKAPSFØRING AV PENSJON Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0254/11 NY INNRETNING AV BARNEPAKKEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0255/11 IDRETTENS HEDERSKVELD 2011 - SØKNAD OM STØTTE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0256/11 TILSLUTNING TIL TRONDHEIM KOMMUNE SOM DELTAKER I PROSJEKTET GRØNNE PILEGRIMSBYER Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)