Eldrerådet

Møtested: Møterom A
Tidspunkt: 06.04.2011 10:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 06.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Eldrerådet den 06.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0007/11 SØKNAD OM MIDLER FRA ELDRERÅDET - TILDELING 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0008/11 ENDRET ORGANISERING OG VITALISERING AV BRUKERRÅDENE INNEN HELSE- OG VELFERDSTJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0009/11 ÅRSRAPPORT 2010 FRA HELSE OG OMSORGSOMBUDET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0010/11 ELDREPLANEN - PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR TJENESTER TIL ELDRE I PERIODEN 2011-2020 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)