Oppvekstkomite

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Tidspunkt: 02.02.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 02.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 02.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0005/11 Plan for habiliteringstjenester barn og unge 2010 - 2014 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0006/11 Søknad om nye stillinger til barneverntjenesten i 2011 Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)
0007/11 Tidlig innsats gjennom samhandling helsestasjon og barnehage Pdf Framlegg Vedlegg (1) Satt på sakskart Beh (1)
0008/11 HØRINGSSVAR NOU 2010:8 MED FORSKERTRANG OG LEKELYST Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)