Ungdommens bystyre - kulturkomite

Møtested: Storsalen, 2. etg. Rådhuset
Tidspunkt: 30.03.2011 15:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre - kulturkomite den 30.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0002/11 Valg av nestleder i kulturkomiteen, Ungdommens bystyre 2011-2012 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0003/11 Rammer og prosessplan for utarbeidelse av "Plan for organisering av og innhold i fritidsklubber/kulturhus for ungdom". Pdf Framlegg Satt på sakskart
0004/11 UNGDOMMENS BYSTYRES ARBEID MED BEHOV FOR ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER Pdf Framlegg Satt på sakskart