Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møtested: Storsalen, Rådhuset
Tidspunkt: 05.04.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 05.04.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 05.04.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0011/11 Grillstadfjæra - nye vegnavn Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0012/11 Torgarden og Kvennild, nye vegnavn Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0013/11 Navn på konstruksjoner, RV 706 ved Stavne Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0014/11 Fylkesveg 885 fra Klæbu til Bratsberg, nytt vegnavn Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart