Ungdommens bystyre

Møtested: Bystyresalen
Tidspunkt: 28.09.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre den 28.09.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre den 28.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0026/11 HENVENDELSE FRA FYLKESKOMMUNEN TIL UNGDOMMENS BYSTYRE VEDRØRENDE ARBEID MED Å FORHINDRE MOBBING Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)
0032/11 UNGDOMMENS BYSTYRES ARBEID MED UNGDOMMENS MAKTUTREDNING Pdf Framlegg Satt på sakskart
0034/11 NY INNRETNING AV BARNEPAKKEN Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)
0043/11 DETALJREGULERING AV ENGSTRØMBAKKEN 16, DEL AV HUMLEHAUGEN, GNR 25 BNR 2 OG 155, GJENOPPTAK AV REGULERINGSFORSLAG, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (11) Satt på sakskart Beh (2)
0044/11 DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM, BRANNSTASJON M.M. SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (18) Satt på sakskart Beh (5)
0045/11 PLANVERKTØY FOR MIDTBYEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Satt på sakskart Beh (3)