Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 01.03.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 01.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 01.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0058/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet
0059/11 ORIENTERING OM STATUS OG VIDEREFØRING AV SØT- SAMARBEIDET Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Behandlet
0060/11 KVALITETSPROGRAM FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet
0061/11 ERVERV AV GRUNN TIL KIRKEGÅRD PÅ JAKOBSLI - BEGJÆRING AV SKJØNN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)
0062/11 ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET / DIV.SUPPLERINGSVALG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet
0063/11 TRONDHEIMSREGIONEN - VEDTEKTSENDRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Behandlet