Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møtested: Storsalen, Rådhuset
Tidspunkt: 11.01.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 11.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 11.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0001/11 VERBALE FORSLAG -TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2011 OG ØKONOMIPLAN FOR 2011-2014 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0002/11 Bydelspark på Lade, nytt navn Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0003/11 Lund Østre - nye vegnavn Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart