Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 08.02.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 08.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 08.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0021/11 Trondheim, miljø- og transportpakke Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (8)
0038/11 TILBUDET VED SKOLEAVDELINGEN PÅ KALVSKINNET SKOLEÅRET 2011 - 2012 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0039/11 DRIKKEVANN FRA BENNA I MELHUS KOMMUNE OG OVERFØRING AV SPILLVANN FRA MELHUS KOMMUNE TIL HØVRINGEN AVLØPSRENSEANLEGG I TRONDHEIM GJENNOMGANG AV KOSTNADER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0040/11 KOMMUNALE UTLEIEPRISER - IDRETTSANLEGG Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0041/11 VALG AV DELEGATER TIL FILM OG KINOS LANDSMØTE 6. - 7. JUNI 2011 I KRISTIANSAND Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0042/11 ORIENTERINGSSAK OM MUNKEGATEN - FELLING AV TRÆR AV HENSYN TIL SIKKERHETEN I GATEMILJØET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0043/11 IDRETTSHALLER I TRONDHEIM - KOSTNADSSTUDIE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0044/11 PROSJEKT STORHALL 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart