Eldrerådet

Møtested: Møterom C - 2. etg
Tidspunkt: 17.08.2011 10:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Ekstraordinært møte i Eldrerådet den 17.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0014/11 KOMMUNEDELPLAN TJENESTER TIL ELDRE OVER 67 ÅR I PERIODEN 2011-2020 Pdf Framlegg Vedlegg (8) Satt på sakskart Beh (2)
0015/11 VELFERDSTEKNOLOGI, MÅL. STRATEGIER OG HANDLINGSDEL Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (2)