Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 08.03.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 08.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 08.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0064/11 LEANGEN ISHALL OG HURTIGLØPSBANE- NYTT KULDEANLEGG Pdf Framlegg Satt på sakskart
0065/11 ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0066/11 BARNEHAGE PÅ RANHEIM IDRETTSANLEGG Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0067/11 STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016. HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES ARBEID MED KULTURNÆRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0068/11 UTVIDELSE AV SØKNADSFRISTEN FOR ØKONOMISK STØTTEORDNING I FORBINDELSE MED OPPHEVELSE AV HUSLEIEREGULERINGSLOVEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0069/11 ETABLERING AV RETURSENTRE FOR ASYLSØKERE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0070/11 HELSE- OG VELFERDSSENTRA - BRUKER OG ANSATTEUNDERSØKELSE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0071/11 ÅRSPLAN 2011, SKOGFORVALTNINGEN I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0072/11 SUPPLERINGSVALG TIL SAMARBEIDSFORUM FOR SAMFERDSEL I MIDT-NORGE (FOR SENTERPARTIET) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart