Eldrerådet

Møtested: Møterom A
Tidspunkt: 07.09.2011 10:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 07.09.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Eldrerådet den 07.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0016/11 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0017/11 DRIFT AV BYDELSKAFÈER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0018/11 HJEMMETJENESTEN - BRUKER- OG ANSATTEUNDERSØKELSE 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)