Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 24.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 24.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 24.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0017/11 BOLIGPROGRAM 2011 - 2014. RÅDMANNENS FORSLAG TIL SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0018/11 LÆRERES TIDSBRUK Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0019/11 ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0020/11 FORSLAG TIL VISJON FOR TRONDHEIMS BYKJERNE Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart