Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møtested: Ranheim friidrettshall, Ranheimsveien 10
Tidspunkt: 06.09.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 06.09.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen den 06.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0024/11 KULTURFOND 2011; SØKNADER TIL VURDERING AUGUST/SEPTEMBER 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Behandlet Beh (4)
0025/11 Bruk av korps og kor ved anløp av Hurtigruta og cruise - privat forslag fra Svein Otto Nilsen DEM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet
0026/11 FORSKRIFT OM ADGANG TIL JAKT PÅ BEVER I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)