Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 04.01.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 04.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 04.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0384/10 FREMKOMMELIGHET KOLLEKTIVTRANSPORT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0001/11 TRONDHEIM KOMMUNES INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0002/11 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011 - TILSKUDD TIL TILTAK MOT FATTIGDOM BLANT BARN, UNGE OG FAMILIER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Satt på sakskart
0003/11 VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER SL. OPPNEVNING AV STYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0004/11 OTTOSENPRISEN - PROSJEKT FRIVILLIGHETSPORTAL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0005/11 INFORMASJON OM TILSYN MED VOKSENOPPLÆRINGEN I TRONDHEIM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0006/11 TRØNDELAGSPLANEN 2009-2012 SAMHANDLINGSPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0007/11 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET I TRONDHEIM KOMMUNE Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0008/11 Plan for voksenopplæring Hovedstrategier 2011 - 2015 Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0009/11 HØRING - NY HELSE- OG OMSORGSLOV, NY LOV OM FOLKEHELSE OG NASJONAL HELSE- OG OMSORGSPLAN (2011-2015) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart