Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 06.09.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 30.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 06.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0245/11 MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV FREMTIDIG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG NÆRINGSOMRÅDER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0246/11 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV HJORTEN OMSORGSSENTER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0247/11 MODELL FOR TILDELING AV EKSTRA RESSURSER TIL SKOLER MED ELEVER MED OMFATTENDE OG VEDVARENDE BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING OG BISTAND Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0248/11 HØRINGSSVAR- NOU 2011:7, VELFERD OG MIGRASJON. DEN NORSKE MODELLENS FRAMTID Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart