Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 25.01.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 25.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 25.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0016/11 KOMMUNALE TILSKUDD TIL LAG - ORGANISASJONER - TILTAK Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0017/11 REVISJON AV AVTALER FOR FRILUFTSFORMÅL Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0018/11 Tidlig innsats gjennom samhandling helsestasjon og barnehage Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0019/11 FAMILIER MED BEHOV FOR BISTAND PÅ GRUNN AV FORELDRES SYKDOM Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0020/11 STATUS HANDLINGSPROGRAM FOR EFFEKTIV VARETRANSPORT OG MULIGHETER FOR PRØVEPROSJEKT MED NÆRINGSTRANSPORT I KOLLEKTIVFELT Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0021/11 Trondheim, miljø- og transportpakke Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0022/11 HØVRINGEN. SAMARBEID MED TYRILISTIFTELSEN OG STIFTELSEN MIDNOR BESITEK OM UTVIKLING AV OMRÅDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0023/11 LEIE AV OFFENTLIG GRUNN - SATSER FOR 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0024/11 SPONGDAL SKOLE OG IDRETTSHALL - RAMMER FOR VIDERE PLANLEGGING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0025/11 Øvre Vikaraunet, endelig vedtak om vegnavn Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0026/11 Øverbylykkja, endelig vedtak om vegnavn Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0027/11 HØRINGSSVAR NOU 2010:8 MED FORSKERTRANG OG LEKELYST Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart