Ungdommens bystyre - formannskap

Møtested: Oppvekstkontoret
Tidspunkt: 25.08.2011 15:30

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre - formannskap den 25.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0002/11 INVITASJON TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2011 Pdf Framlegg Satt på sakskart
0003/11 REGISTRERING AV BARNETRÅKK I TRONDHEIM KOMMUNE PLAN FOR VIDEREFØRING AV PROSJEKT Pdf Framlegg Satt på sakskart