Kontrollkomite

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 14.03.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 14.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 14.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0002/11 FORVALTNINGSREVISJON SKOLELEDELSE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0003/11 VIRKSOMHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart