Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 16.06.2011 16:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 16.06.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 16.06.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0067/11 BOLIGSOSIALT FELLESOMRÅDE- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0070/11 FORVALTNINGSREVISJON: TRONDHEIM KOMMUNES HÅNDTERING AV FARLIG AVFALL Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0071/11 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 1. TERTIAL 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0072/11 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0073/11 TRONDHEIM, MILJØ- OG TRANSPORTPAKKE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (10)
0074/11 ERFARING MED BRUK AV PIGGDEKK I TRONDHEIM ETTER AVVIKLINGEN AV GEBYRORDNINGEN. STATUS FOR SESONGEN 2010/2011 OG VIDEREFØRING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (5)
0075/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0076/11 ETABLERING AV ARRANGEMENTSELSKAP GRANÅSEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0077/11 ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010 FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0078/11 KOMMUNAL GARANTI FOR VÆRETRØA GRENDELAG, FINANSIERING AV KUNSTGRESS - ANNLEGGSNR 1601085601 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0079/11 TONSTADBRINKEN 20 - OPPFØRING AV BOFELLESSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0080/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER MATRIKKELLOVEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (6)
0081/11 OMRÅDEPLAN FOR SLUPPENVEGEN 5-25 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0082/11 DETALJREGULERING AV HAVSTEIN GÅRD SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (17) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0083/11 DETALJREGULERING AV BLAKLIVEGEN 10 GNR/BNR 83/1 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0084/11 STRATEGISK KOMMUNEDELPLAN FOR RV 706 SLUPPEN - STAVNE SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (18) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0085/11 DETALJREGULERING INDUSTRIVEIEN 47 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0086/11 DETALJREGULERING AV MUNKEGATA 2, 4, 6 OG 8, ERLING SKAKKES GATE 16 OG BISPEGATA 6, TRONDHEIM KATEDRALSKOLE FLERBRUKSHALL, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (10) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0087/11 DETALJREGULERING AV HARALD BOTHNERS VEG 21 NY VIDEREGÅENDE SKOLE PÅ STRINDA SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0088/11 DETALJREGULERING AV GRANHAUG OG SÅSVOLLEN GNR 266 BNR 7 OG 8 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0089/11 HEDRE ODD OLSEN - PRIVAT FORSLAG FRA KNUT FAGERBAKKE (SV) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0090/11 SØKNAD OM FRITAK / ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0091/11 SØKNADER OM FRITAK / ENDRINGER FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart