Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 15.03.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 15.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 15.03.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 15.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0006/11 HØRING: VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0007/11 ÅRSMELDING FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE (KFU) 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0008/11 HØRING: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM 2012-2015, IGANGSATT PLANARBEID/HØRING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0009/11 GRENSESNITT MELLOM HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM KOMMUNE OG PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart