Kontrollkomite

Møtested: Storsalen
Tidspunkt: 02.05.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Kontrollkomite den 02.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 02.05.2011. Pdf Last ned
Tillegg Sakliste - Møte i Kontrollkomite den 02.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0009/11 ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISJONSBERETNING 2010 FOR TRONDHEIM PARKERING KF Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0010/11 KONTROLLKOMITEENS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0011/11 RUTINER OG PRAKSIS FOR KOMMUNENS FINANSFORVALTNING - VURDERING VED UAVHENGIG INSTANS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart