Formannskapet

Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt: 01.02.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 01.02.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Formannskapet den 01.02.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0021/11 Trondheim, miljø- og transportpakke Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (11)
0029/11 Plan for habiliteringstjenester barn og unge 2010 - 2014 Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0030/11 Havstein Gård. Begjæring av skjønn etter ekspropriasjon. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0031/11 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Tams AS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0032/11 Etablering av dressurområder for hund i Trondheim Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0033/11 Etablering av midlertidig nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0034/11 Brannsikringstiltak overfor kommunale beboere som er vurdert å ha behov for assistert rømning. Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0035/11 Bydelspark på Lade, nytt navn Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0036/11 EIERSKAPSMELDING - OPPFØLGING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0037/11 Skjetneli Gnr 323/4 - klage på vedtak - avslag på søknad om fradeling av bolig, jordlov. Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart