Oppvekstkomite

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Tidspunkt: 25.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 25.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 25.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0023/11 ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0024/11 LÆRERES TIDSBRUK Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0025/11 FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG OVERGANGSORDNINGER I 2011 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)