Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 31.03.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 31.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 31.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0021/11 FORVALTNINGSREVISJON SKOLELEDELSE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0022/11 ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0023/11 LEANGEN ISHALL OG HURTIGLØPSBANE - NYTT KULDEANLEGG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0024/11 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET OG KRISETEAM GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALER Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0025/11 KOMMUNALE TILSKUDD TIL LAG - ORGANISASJONER - TILTAK Pdf Framlegg Vedlegg (5) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0026/11 DELEGERING AV MYNDIGHET ETTER NATURMANGFOLDLOVEN, PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0027/11 TRONDHEIMSREGIONEN - VEDTEKTSENDRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0028/11 Vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0029/11 DETALJREGULERING AV PER HALVORSENS VEI, GNR 306, BNR 80 M.FL. SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0030/11 DETALJREGULERING AV VÅR FRUE GATE 1 OG 3, THORA STORM VGS SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0031/11 DETALJREGULERING AV DYBDALS VEG, ØVRE DEL, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0032/11 DETALJREGULERING AV VEGMESTERSTIEN 27, GNR 103 BNR 35 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0033/11 DETALJREGULERING AV VIKTOR BAUMANNS VEI 2, 4, 6 OG 6 B OG DEL AV BYÅSVEIEN 126 A SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (13) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0034/11 DETALJREGULERING AV LUNDÅSEN 61 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0035/11 ENDRINGER FOR SENTERPARTIET / SUPPLERINGSVALG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0036/11 FRITAK FRA VERV - SUPPLERINGSVALG TIL TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0037/11 SUPPLERINGSVALG TIL LØNNS-OG ADMINISTRASJONSUTVALGET OG REPRESENTANTSKAPET I TRONDHEIMSFJORDEN INTERKOMMUNALE HAVN IKS Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0038/11 ENDRINGER FOR KRISTELIG FOLKEPARTI SØKNAD OM FRITAK / SUPPLERINGSVALG Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0039/11 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL TRONDHEIM FORLIKSRÅD Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Klar for behandling i utvalget