Oppvekstkomite

Møtested: NRK Trøndelag
Tidspunkt: 16.03.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 16.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 16.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0009/11 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET OG KRISETEAM GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALER Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0010/11 SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG TIL LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO (H) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0011/11 ETABLERING AV MYRA BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0012/11 KVALITETSPROGRAM FOR BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)
0013/11 STRATEGIPLAN FOR KULTURNÆRINGER I TRØNDELAG 2009-2016. HANDLINGSPLAN 2011-2012 OG STATUS FOR TRONDHEIM KOMMUNES ARBEID MED KULTURNÆRINGER Pdf Framlegg Vedlegg (3) Satt på sakskart Beh (7)