Ungdommens bystyre

Møtested: Bystyresalen, Rådhuset
Tidspunkt: 15.06.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Ungdommens bystyre den 15.06.2011 Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Ungdommens bystyre den 15.06.2011 Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0022/11 Ulike modeller for Trondheim kommune sitt framtidige kultur og fritidsarbeid for ungdom Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Behandlet
0023/11 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2011; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)
0024/11 UNGDOMSPAKKEN 2009 - 2010 Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet Beh (1)
0025/11 ORIENTERING OM DEN FYSISKE SKOLESEKKEN PILOT I TRONDHEIM KOMMUNE 2007-2010, RAPPORT Pdf Framlegg Pdf Protokoll Behandlet
0026/11 HENVENDELSE FRA FYLKESKOMMUNEN TIL UNGDOMMENS BYSTYRE VEDRØRENDE ARBEID MED Å FORHINDRE MOBBING Pdf Framlegg Pdf Protokoll Utsatt