Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 18.10.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 18.10.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 18.10.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0101/11 Detaljregulering av Grilstadfjæra, område B5 og BHG, sluttbehandling Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0001/11 Delegerte vedtak i perioden 16.05. - 17.07.2011 Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0002/11 Delegerte plansaker - offentlig ettersyn - Mellomfossvegen 61, gnr/bnr 322/37, og del av Mellomfossvegen 63, gnr/bnr 322/7, detaljregulering Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0003/11 Delegerte plansaker - offentlig ettersyn - deler av RV 706 Osloveien - Stavne, gang- og sykkelveg og atkomst Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0004/11 Vedtak fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart