Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 17.08.2011 09:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 17.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 17.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0068/11 DETALJREGULERING AV MIDELFARTS VEG 30, MUNKVOLL GÅRD OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (14) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0071/11 KOLSTAD GRAV- OG URNELUND GNR 197 BNR 808, 824 OG 481, SØKNAD OM TILLATELSE TIL ETABLERING AV GRAV- OG URNELUND Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0072/11 BYNESET STATSALMENNING, KVISTINGEN GNR 303 BNR 3, BYMARKA, SØKNAD OM TILLATELSE FOR UTBEDRING AV DAM, RIVING AV GAMMEL DAM OG TREBRU, OG BYGGING AV NY BETONGBRU OVER FLOMKANAL Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0073/11 MØLLEBAKKEN 22, PÅLEGG OM RETTING Pdf Framlegg Vedlegg (11) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0074/11 KALVSKINNET - ENDRING AV REGULERINGSPLAN R118ap ÅPNINGER AV TO ALLMENNINGER VED NIDELVA, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (7) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0075/11 DETALJREGULERING AV LANGØRJAN ØVRE, FORSLAG TIL REGULERING OG DRIFT AV VINDMØLLE, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0076/11 DETALJREGULERING AV TRANSITTGATA 4, LOSGATA 3-5, NYHAVNA BRANNSTASJON, SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0077/11 DETALJREGULERING AV MASSEDEPONI BJØRKA, DEL AV GNR 112 BNR 1 OG GNR 113 BNR 1 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0078/11 TUNGA, ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0079/11 DETALJREGULERING AV PRESTHUSOMRÅDET PÅ RANHEIM, BRANNSTASJON M.M. SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (18) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)