Eldrerådet

Møtested: Møterom A
Tidspunkt: 16.03.2011 10:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Eldrerådet den 16.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Eldrerådet den 16.03.2011. Pdf Last ned
Sakliste tillegg- Møte i Eldrerådet den 16.03.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0003/11 HØRING: ENDRING AV ELDRERÅDETS ROLLE I FORHOLD TIL HORNEMANSGÅRDEN (ELDRES HUS) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0004/11 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET I TRONDHEIM 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0005/11 VISTAMAR REHABILITERINGSSENTER SL - OPPNEVNING AV STYRE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0006/11 GRENSESNITT MELLOM HELSE- OG OMSORGSOMBUDET I TRONDHEIM KOMMUNE OG PASIENT- OG BRUKEROMBUDET Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart