Finans- og næringskomiteen

Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset
Tidspunkt: 08.09.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Finans- og næringskomiteen den 08.09.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Finans- og næringskomiteen den 08.09.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0024/11 OPPFØLGING AV EIEERSKAPSMELDING 1 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING DEL 2 OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSKAP Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0025/11 MVA-KOMPENSASJON I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV FREMTIDIG OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I BOLIG OG NÆRINGSOMRÅDER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0026/11 NORDSJØTURNUS I HELSE - OG OMSORGSSEKTOREN Pdf Framlegg Satt på sakskart Beh (1)
0027/11 ETABLERING AV INTERNASJONALE DATASENTRE I TRONDHEIM - PRIVAT FORSLAG FRA YNGVE BROX (H) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart