Bystyret

Møtested: Bystyresalen, 3. etg
Tidspunkt: 19.05.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bystyret den 19.05.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bystyret den 19.05.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0053/11 BYBANEUTREDNING OG VALG AV LANGSIKTIGE KOLLEKTIVLØSNINGER Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0054/11 ÅRSOPPGJØRET FOR 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0055/11 NY FORMANNSKAPSMODELL ETTER VALGET 2011 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (7)
0056/11 VIDEREUTVIKLING AV BARNE- OG FAMILIETJENESTEN Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (4)
0057/11 ETABLERING AV NYE NIDARVOLL BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0058/11 ETABLERING AV KATTEM BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0059/11 TILBYGG OG REHABILITERING - TONSTAD SKOLE Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0060/11 RUTINER OG PRAKSIS FOR KOMMUNENS FINANSFORVALTNING - VURDERING VED UAVHENGIG INSTANS Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0061/11 MUSEENE I SØR-TRØNDELAG - FORDELING AV REGIONALT TILSKUDD FOR 2010 - 2013 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0062/11 TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - ÅRSRAPPORT FOR 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0063/11 ÅRSREGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG ÅRSMELDING FOR STAVNE ARBEID OG KOMPETANSE KF 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0064/11 MANGFOLDSRÅDET - ÅRSMELDING 2010 Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0065/11 DETALJREGULERING AV KLÆBUVEIEN 175 SLUTTBEHANDLING Pdf Framlegg Vedlegg (9) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0066/11 SKOLEBIDRAGSINDIKATORER: PÅ SPORET AV SKOLENS BIDRAG TIL LÆRING? - PRIVAT FORSLAG FRA ANETTE LJOSDAL HAVMO (H) Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0067/11 BOLIGSOSIALT FELLESOMRÅDE- PRIVAT FORSLAG FRA SVEIN OTTO NILSEN (DEM) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0068/11 ENDRINGER FOR ARBEIDERPARTIET- SØKNAD OM FRITAK Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart
0069/11 NYVALG AV KONTROLLKOMITEEN Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart