Oppvekstkomite

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset
Tidspunkt: 10.08.2011 17:00

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Oppvekstkomite den 10.08.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Oppvekstkomite den 10.08.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0023/11 ENDRINGER I BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR GRUNNSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0024/11 LÆRERES TIDSBRUK Pdf Framlegg Vedlegg (3) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (3)
0026/11 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TRONDHEIM KOMMUNE 2012-2015 FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0027/11 OPPLÆRINGSTILBUDET FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I TRONDHEIMSSKOLEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0028/11 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORELDRERÅD FOR BARNEHAGER (KFB) Pdf Framlegg Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0029/11 ÅRSRAPPORT FRA BARNAS REPRESENTANT - 2010 NYOPPNEVNING UT BYSTYREPERIODEN Pdf Framlegg Vedlegg (2) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)