Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 04.01.2011

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 04.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 04.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0139/10 Estenstadvegen 177, søknad om tiltak for tilbygg til hytte, riving og bygging av nytt uthus Pdf Framlegg Vedlegg (8) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (1)
0001/11 ØIVINDHAUGEN GNR 122 BNR 11, JONSVATNET, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR REHABILITERING AV HYTTE Pdf Framlegg Vedlegg (6) Pdf Protokoll Satt på sakskart
0002/11 DETALJREGULERING AV LADEHAMMEREN RENSEANLEGG FASTSETTING AV PLANPROGRAM Pdf Framlegg Vedlegg (1) Pdf Protokoll Satt på sakskart