Bygningsrådet

Møtested: Rådhuset, Munkegata 1
Tidspunkt: 18.01.2011

Møtedokumenter

Tittel Dokument
Møteprotokoll - Møte i Bygningsrådet den 18.01.2011. Pdf Last ned
Sakliste - Møte i Bygningsrådet den 18.01.2011. Pdf Last ned

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdok Vedlegg Protokoll Status Behandling
0003/11 OMRÅDEREGULERING AV LADE ALLÈ 59 - 73, OFFENTLIG ETTERSYN Pdf Framlegg Vedlegg (15) Pdf Protokoll Satt på sakskart Beh (2)
0004/11 MELLOMILA 81, ILSVIKA BARNEHAGE, SØKNAD OM FORLENGET DRIFT AV MIDLERTIDIG BARNEHAGE Pdf Framlegg Vedlegg (4) Pdf Protokoll Satt på sakskart